Trải nghiệm VR 360 tour tổng thể Merry Land Quy Nhơn

Trải nghiệm tổng thể dự án Hải Giang Merry Land Quy Nhơn bằng VR 360 tour mang đến cho khách hàng toàn cảnh dự án rõ nét hơn.

Chủ đầu tư Hưng Thịnh Group chủ động xây dựng nên không giang thực tế ảo bằng công nghệ VR 360 thể hiện tổng quát toàn khu dự án Hải Giang Merry Land Quy Nhơn cũng như các phân khu chi tiết và hệ thống tiện ích đẳng cấp tọa lạc tại dự án.

Khách hàng có thể hiểu rõ hơn về dự án Merry Land Quy Nhơn thông qua công nghệ không gian thực tế ảo VR 360 thể hiện chi tiết tổng quan toàn khu dự án và các phân khu tiện ích khác

Tham khảo thêm:

VR 360 Merry Land Quy Nhơn

VR 360 Merry Land Quy Nhơn mô tả chi tiết dự án như:

 • Tổng thể
 • Canal District:
  • Canal District A
  • Canal District B
  • Canal District View Monaco
  • Balcony View Canal District
 • Monaco View Canal District
 • Truc Canal District B
 • Holywood Villas
 • Mountain Retreat
 • South Bay
 • Cliff Resort
 • Valley Condo
 • Marina Bay
 • Intergrated Resort
 • Unicorn Park
 • Tropical Adventure Garden
 • Water Park